E-maintenance

Oto lepszy sposób zarządzania urządzeniami sieciowymi Canon: system eMaintenance wydajnie automatyzuje wiele czasochłonnych zadań administracyjnych, pozwalając użytkownikom skoncentrować się na ważniejszych zadaniach.

Zazwyczaj sposobem zapewnienia poprawności miesięcznych lub kwartalnych faktur jest odczytywanie wartości z liczników urządzeń, a następnie przesyłanie odpowiednich informacji do dostawcy usług. Nie jest to kłopotliwe, gdy zarządza się tylko jednym urządzeniem. Jednak jak bardzo czasochłonne może to być w przypadku 5, 10 lub 100 urządzeń? Oczywiście, można korzystać z wartości szacunkowych, ale wówczas faktury muszą być uzgadniane, co powoduje dodatkowy nakład pracy w działach zarządzania i księgowych. System eMaintenance automatyzuje cały proces, umożliwiając wykonywanie terminowych i dokładnych odczytów z liczników i ich płynne przesyłanie za pomocą Internetu bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności administracyjnych.

Pobierz broszurę