Universal Login Manager

Aplikacja Universal Login Manager chroni urządzenie imageRUNNER Advance przed nieupoważnionym dostępem i użyciem, chroniąc tym samym Twoje informacje i zabezpieczając inwestycję w urządzenia Canon.

Ścisła integracja z systemem Acces Management System (system zarządzania dostępem), umożliwia szczegółowe zarządzanie dostępem do funkcji urządzenia. Może być ono powiązane z poziomem uprawnień danego użytkownika. Co więcej, można ograniczyć dostęp do wybranych funkcji urządzenia takich jak skanowanie, wysyłanie skanów na zewnątrz organizacji bądź też kopiowanie i drukowanie w kolorze. Wszystkie powyższe funkcje pozwalają podwyższyć poziom bezpieczeństwa, a także wprowadzić rzeczywistą kontrolę kosztów eksploatacji urządzeń wielofunkcyjnych.

Pobierz broszurę